NZP 2014

Z radością informujemy, że odbywa się kolejna edycja konkursu

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości.

Rejestracja i I etap konkursu rozpocznie się 17 marca i potrwa do 31 marca  (harmonogram). Tak samo jak w poprzednich edycjach, tak i w tym roku konkurs ma formę case study (zasady).

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
w konkursie (nagrody), który pozwala pogłębić wiedzę ekonomiczną oraz zdobyć wspaniałe nagrody.

Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości pokazuje jak cenna może okazać się wiedza zdobywa na Podstawach Przedsiębiorczości w szkołach, a także podczas samodzielnej nauki. W naszym zamyśle chcielibyśmy pokazać, że najbardziej istotna jest pomysłowość, która wsparta podstawowymi narzędziami i modelami ekonomicznymi prowadzi do najcenniejszych rozwiązań. Chcemy także pokazać jak może wyglądać przedmiot uczący podstaw Przedsiębiorczych.

Dostarczamy inspiracji oraz podstawowej wiedzy (baza wiedzy). Resztę pracy wykonują zespoły, które analizując poszczególne przypadki dochodzą do bardzo ciekawych efektów za sprawą swojego niesztampowego podejścia. Chcemy także pokazać jak ważna jest umiejętność pracy w grupie oraz dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Uczestnicy, poprzez twórczą pracę w grupach, rozwiązują problemy, z którymi stykają się na co dzień przedsiębiorcy w rzeczywistych warunkach biznesowych.

Celem konkursu jest kształtowanie postawy przedsiębiorczego człowieka oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Analizowanie konkretnych sytuacji z życia – case study – przybliża realia biznesowe. Staramy się w ten sposób pokazać, że najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne odkrywanie i zdobywanie wiedzy. Najprostszą drogą do tego jest doświadczanie. Opracowywanie rozwiązań napotkanych problemów jest właśnie zdobywaniem wiedzy przez doświadczanie. Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości powstały z inicjatywy studentów aktywnie realizujących się w Studenckim Forum Business Centre Club, którzy chcieliby pomóc swoim młodszym kolegom oraz umożliwić im bardziej świadomy start w kolejny etap w swoim życiu.

FINAŁ KONKURSU
Zwycięzcy wojewódzkich finałów spotkają się w Łodzi na finale ogólnopolskim. Finał odbędzie się na jednej z prestiżowych uczelni w Łodzi. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie finałowego studium przypadku, który zostanie oceniony przez Panel Oceniający. W jego skład będą wchodzić m.in. profesorowie ekonomii oraz praktycy świata biznesu.

Comments are closed.