XV Edycja

W tym roku szkolnym czeka na nas już XV edycja konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Rejestracja i I etap konkursu rozpocznie się 8 lutego i potrwa do 10 marca (harmonogram). Tak samo jak w poprzednich edycjach, tak i w tym roku konkurs ma formę case study (zasady).

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie który pozwala pogłębić wiedzę ekonomiczną oraz zdobyć wspaniałe nagrody.

Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości pokazuje jak cenna może okazać się wiedza zdobywa na Podstawach Przedsiębiorczości w szkołach, a także podczas samodzielnej nauki. W naszym zamyśle chcielibyśmy pokazać, że najbardziej istotna jest pomysłowość, która wsparta podstawowymi narzędziami i modelami ekonomicznymi prowadzi do najcenniejszych rozwiązań. Chcemy także pokazać jak może wyglądać przedmiot uczący podstaw Przedsiębiorczych.

Dostarczamy inspiracji oraz podstawowej wiedzy (baza wiedzy). Resztę pracy wykonują zespoły, które analizując poszczególne przypadki dochodzą do bardzo ciekawych efektów za sprawą swojego niesztampowego podejścia. Chcemy także pokazać jak ważna jest umiejętność pracy w grupie oraz dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Uczestnicy, poprzez twórczą pracę w grupach, rozwiązują problemy, z którymi stykają się na co dzień przedsiębiorcy w rzeczywistych warunkach biznesowych.

Celem konkursu jest kształtowanie postawy przedsiębiorczego człowieka oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Analizowanie konkretnych sytuacji z życia – case study – przybliża realia biznesowe. Staramy się w ten sposób pokazać, że najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne odkrywanie i zdobywanie wiedzy. Najprostszą drogą do tego jest doświadczanie. Opracowywanie rozwiązań napotkanych problemów jest właśnie zdobywaniem wiedzy przez doświadczanie. Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości powstały z inicjatywy studentów aktywnie realizujących się w Studenckim Forum Business Centre Club, którzy chcieliby pomóc swoim młodszym kolegom oraz umożliwić im bardziej świadomy start w kolejny etap w swoim życiu.

FINAŁ KONKURSU

Zwycięzcy wojewódzkich finałów spotkają się na finale ogólnopolskim. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie finałowego studium przypadku, który zostanie oceniony przez Panel Oceniający. W jego skład będą wchodzić m.in. profesorowie ekonomii oraz praktycy świata biznesu.

 

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców