» Kapituła

Kapituła

Hanna Wiczanowska

Hanna Wiczanowska

Doktorantka z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, młody naukowiec, uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych konferencji, debat oraz symulacji prawniczych oraz kierownik grantu naukowego PRELUDIUM. W 2016 roku nagrodzona jako jedna z trzech najlepszych absolwentek uczelni wyższych w Polsce w konkursie zorganizowanym przez ADZUNA. Przemawiała oraz wygłaszała swoje stanowisko w symulacjach rozpraw między innymi w siedzibie Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ w Genewie, Sądzie Najwyższym Republiki Litewskiej w Wilnie oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Entuzjastka przemawiania publicznego oraz technik ewaluacji oraz trener i mentor z tego zakresu. Jej kompetencjom zaufali: Jeronimo Martins Polska S.A., GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Ponadto przygotowywała ona swoją mentorowaną do wystąpienia podczas międzynarodowej konferencji International Investment Summit wygłaszanego przez przedstawicielami branży inwestycyjnej z całej Europy. W 2019 roku Hania zajęła III miejsce w finale Konkursu Ewaluacji w j. angielskim na poziomie europejskim. Jest ona ponadto finalistką na poziomie europejskim oraz zdobywczynią 3. miejsca w finale Mistrzostw Polskich w mowach improwizowanych. Pełniła ona funkcję prezesa i wiceprezesa ds. edukacji w anglojęzycznym klubie Toastmasters Verbal Victory w Poznaniu, co pozwoliło jej zrozumieć mechanizmy zarządzania klubem oraz motywowania członków.

Ewaluuując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację technik informacji zwrotnej w zależności od charakteru i celu przemówienia, etapu rozwoju mówcy oraz jego mocnych stron.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców