! Zapisz się !

Formularz zapisów

Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości składa się z 3 etapów.

Weź udział, przeżyj niesamowitą przygodę i wygraj atrakcyjne nagrody.

Etap I: (etap internetowy)
10 marca 2014 roku zostanie podany na głównej stronie Case Study. Od 17 do 31 marca (do godz. 24:00) każdy zespół zobowiązany jest do dostarczenia rozwiązanego Case Study na adres e-mail swojego koordynatora regionalnego. Dostarczenie rozwiązania wiąże się z zapisaniem zespołu w konkursie. Spośród wszystkich nadesłanych rozwiązań kapituła regionalna wybierze 10 najlepszych rozwiązań które wezmą udział w kolejnym etapie. Zespoły mogą korzystać z Bazy Wiedzy zamieszczonej na stronie, która zawiera informacje z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu.
POBIERZ CASE STUDY na I etap konkursu.

Etap II: (etap regionalny)
Podczas tego etapu, 10 zwycięskich zespołów zostanie zaproszona na finał regionalny w wybranymi mieście, podczas którego należy rozwiązać kolejny Case Study oraz zaprezentować go. Rozwiązywanie i prezentacja nie może przekroczyć 65 minut (60 minut rozwiązywanie / 5 minut prezentacja). Kapitula powołana w tym etapie wybierze 1 najlepszy zespół z regionu który pojedzie do Łodzi na Finał Ogólnopolski.

Etap III: (finał ogólnopolski)
Ostatni etap odbędzie się w Łodzi 26 kwietnia 2014 r. Wszystkie najlepsze zespoły z całej Polski będzie miało możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed wybitną kapitułą. Zasada wyłonienia najlepszych jest podobna do etapu poprzedniego.Do rozwiązania każde zespół otrzyma Case Study a później będzie musiał zaprezentować swoje rozwiązanie.

Leave a Reply