Maria Zawadzka-Samoszuk

Praktyk HR wspierający rozwój ludzi i organizacji. 

Piętnastoletnie doświadczenie HR-owe i menadżerskie  zdobywała w działach personalnych dużych organizacji oraz zarządzając własna firma konsultingową. 

Obecnie zawodowo jest związana z Wyższą Szkołą Ekonomiczną jako Wykładowca Akademicki  oraz z  DPD Polska na stanowisku HR Business Partnera.

Absolwenta Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku HR Business Partner, aktualnie rozwija się na kierunku Master of Business Administration na Uczelni Łazarskiego.

Trener Biznesu, Kierownik HR, Coach oraz Mentor. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: kompetencji menedżerskich, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. 

Jako konsultant doradza klientom biznesowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w działaniach z obszaru budowania potencjału organizacyjnego, rekrutacji oraz rozwoju pracowników, a także projektowania i dostarczania rozwiązań edukacyjnych.

Jest autorką wielu programów dotyczących budowania  przewagi organizacji w oparciu o  Zarządzanie Zmianą, Przywództwo oraz Kapitał Ludzki.

 

W swojej pracy wspiera ludzi i zespoły, aby współpracując i działając z pasją osiągać wspólne cele

Andrzej Parafiniuk

Członek Zarządu Fundacji UNITALENT

Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku

Konsul Honorowy Republiki Finlandii

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym oraz w zakresie zarządzania, marketingu i finansów.

Od 10 lipca 2013r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.

Całą swoją karierę zawodową poświęcił rozwojowi gospodarczemu regionu. W ostatnich latach silny nacisk stawia na rozwój młodzieży.
Brał udział w tworzeniu ostatnich strategii rozwoju województwa podlaskiego i miasta Białystok (gł. w obszarze gospodarki). Współtworzył lub nadzorował prace nad strategiami rozwoju miast (lub ich wydzielonych obszarów) w województwie podlaskim, takich jak np. Zambrów, Bielsk Podlaski, Hajnówka. Nadzorował też prace strategiczne w ramach tzw. Agencji Rozwoju Białostockiej Aglomeracji Miejskiej.
Nadzoruje lub bierze udział w opracowywaniu strategii gospodarczych przedsiębiorstw.


Współtworzył nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorstw, takie jak fundusz kapitałowy typu venture capital, czy fundusz poręczeń kredytowych.


Od początku obecności wsparcia unijnego nadzoruje lub bierze udział we wdrażaniu funduszy zarówno z pozycji beneficjenta ostatecznego, jak też operatora programów lub projektów krajowych i międzynarodowych. Był lub jest członkiem komitetów monitorujących na poziomie regionalnym (RPO WP), jak i krajowym (np. mechanizm norweski).


Był organizatorem lub współorganizatorem wielu przedsięwzięć o charakterze konferencyjnym takich, jak „Prawdziwa Europa regionów, a rozwój Polski Wschodniej”, „Wschodni Kongres Gospodarczy”, „East Design Days” oraz dziesiątek seminariów poświęconych gospodarce.
Jest Przewodniczącym Rady gospodarczej przy Prezydencie Białegostoku (od 2008) oraz ekspertem wiodącym w pracach nad Strategią Białystok 2030 w obszarze „gospodarka”.

Agata Przesłańska

Pełnię funkcję Dyrektora Oddziału w Banku BNP Paribas S.A. Do moich obowiązków należy zapewnienie ciągłości realizacji zadań w Oddziale; 

Odpowiadam za Oddział w zakresie sprzedażowym i operacyjnym; 

Na bieżąco oceniam relacje Klient-Bank w celu analizy i przekazania informacji zwrotnej na temat jakości obsługi klientów;


Sprawuje nadzór nad sprawnością, bezpieczeństwem i płynnością obrotu gotówkowego; Udzielam wskazówek merytorycznych pracownikom, określamy wytyczne w zakresie realizowanych przez nich zadań.
Do moich obowiązków należy również motywowanie, wspieranie naszych Doradców jak również rekrutacja nowych pracowników.