BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Formułowanie celów – metoda SMART

SMART jest koncepcją formułowania celów w dziedzinie planowania. Tworzy zbiór pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Ma formę akronimu angielskich określeń dobrze sformułowanego celu. Szczęśliwie, w języku polskim również się da przetłumaczyć te określenia przy zachowaniu akronimu SMART:

Specific – dobrze określony, jednoznaczny, konkretny. Jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację – szczegółowy, skonkretyzowany;

Measureable – możliwy do zmierzenia. Powinien być tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji – mierzalny;

Ambitious – wymagający wysiłku. Cel musi być stosunkowo trudny do osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę – ambitny;

Realistic – możliwy do osiągniecia – realistyczny;

Time-related – ograniczony w czasie, z terminem osiągniecia. Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć – terminowy.

 

Wersja alternatywna:

Specific – dobrze określony, jednoznaczny, konkretny. Jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację – szczegółowy, skonkretyzowany;

Measureable – możliwy do zmierzenia. Powinien być tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji – mierzalny;

Achievable – możliwy do osiągnięcia, realistyczny;

Relevant – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,

Time-related – ograniczony w czasie, z terminem osiągniecia. Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć – terminowy.

.

Źródło: Walczak R., Podstawy zarządzania projektami metody i przykłady, Difin, Warszawa 2014.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców