BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Motywowanie pracowników

Motywowanie jest zestawem sił, które powodują że ludzie zachowują się w pożądany przez nas sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w wykonywanej pracy albo pracować tylko tak, aby uniknąć reprymendy od przełożonych i ograniczyć swój wysiłek do minimum. Celem menedżera jest zmaksymalizowanie częstotliwości pierwszego typu zachowania i minimalizowanie podstaw występowania postaw ostatniego typu. Poniższy rysunek przedstawia model motywacyjny:

Proces motywowania zaczyna się od potrzeby, czyli odczuwania braku czegoś. Na przykład pracownik przekonywany że jest zbyt nisko opłacany doświadcza pewnego braku i potrzeby większego dochodu. Reagując na tę potrzebę pracownik poszukuje sposobów jej zaspokojenia np. wkładając więcej wysiłku w pracę, by uzyskać podwyżkę lub rozglądając się za nową pracą. Następnie decyduje się na któreś z rozwiązań. Po jego zastosowaniu, np. po okresie intensywnej pracy dokonuje oceny efektów z punktu widzenia stopnia zaspokojenia swojej potrzeby. Jeżeli wynikiem większego wysiłku jest podwyżka płacy, prawdopodobnie pracownik zaakceptuje nowy styl prac na dłużej i będzie w tej sposób motywowany.  Jeśli w dłuższym czasie nie zauważy efektów to poszuka innych rozwiązań. Będzie zmotywowany do poszukania innego, korzystnego rozwiązania.

 

Źródło: W. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami”PWN Warszawa 2013r.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców