BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Marketing MIX – 4P/7P

Marketing 4 P

 

Podstawowa koncepcja marketingu firmy.Została ona zaproponowana przez McCarthy’ego
i obejmuje:

Produkt

(ang. product) Jest on agregatem pewnych właściwości, spełnia określone funkcje podstawowe i dodatkowe, jak i może być rozpatrywany w różnych aspektach: np. rynkowym, techniczno-technologicznym, umiejscowienia wśród pozostałych ofert, cyklu życia. Przy jego analizowaniu zwracamy również uwagę na jakość, markę, opakowanie, gwarancję, jak jest postrzegany przez konsumentów i czy zaspakaja ich potrzeby.

Cena

(ang. price) Cena jest z punktu widzenia nabywców, wydatkiem, który musi być przez nich poniesiony, aby wejść w posiadanie produktu. Natomiast dla przedsiębiorstwa jest wynagrodzeniem za poniesione nakłady. Charakteryzuje się ją za pomocą: polityki cenowej (np. czy cena i koszty są konkurencyjne), wskaźnika elastyczności cenowej popytu, progów rentowności, rabatów, upustów, warunków płatności.

Dystrybucja

(ang. place) Zajmuje się sposobem rozmieszczenia gotowych produktów na rynku
i zaoferowania ich do sprzedaży. Omawia ona kanały dystrybucji – czyli układy wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępnienia produktu bądź usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym. Syntetycznej ocenie poziomu obsługi rynku służą tzw. wskaźnik wartości liczbowej i ważonej dystrybucji.

Promocja

Zaliczamy do niej:

 • reklamę, która jest płatną i bezosobową formą promocji adresowaną do masowego odbiorcy
 • public relations (propaganda marketingowa) jest to ogół działań związanych
  z utrzymaniem jak najlepszych stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem
 • sponsorowanie, czyli organizowanie środków finansowych, rzeczowych, usług
  na wspieranie różnorodnej działalności dla osiągnięcia określonych celów marketingowych
 • sprzedaż osobista czyli komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem
  oraz wspierania sprzedaży związanych z bezpośrednimi kontaktami sprzedawcy
  z nabywcą.
 • promocja sprzedaży obejmuje te działania i środki, które podwyższają stopień skłonności konsumentów do zakupu np. produktu przez zwiększenie jego atrakcyjności

Zgodnie z teoria 4P marketing-mix służy do produkcji właściwego i posiadającego odpowiednie cechy produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i posiadaniu właściwej ceny.

Rozszerzona formuła 7P

W tej formule do istniejących elementów 4P zostały dołączone następujące:

 • LUDZIE ( ang. people)

Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny, które wytwarzają dobra. Przedsiębiorstwo,
to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Mowa tu nie tylko o zwykłych pracownikach, którzy mają wpływ na panującą atmosferę wewnątrz firmy, lecz o ludziach, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. To właśnie oni tworzą obraz przedsiębiorstwa, które reprezentują. Kelner, doradca klienta, recepcjonistka, pani obsługująca klienta w sklepie,
czy też fryzjer to właśnie od tych osób zależeć będzie czy klient zostanie potraktowany
w należyty sposób. Stosunkowo często zadowolony klient, to powracający klient, dlatego
też w przedsiębiorstwie najcenniejszy jest stały klient i o takie osoby należy szczególności dbać.

 • PROCES (ang. process)

To wszystkie elementy, które skupiają klienta wraz z rozpoczęciem jego zainteresowania produktami, bądź usługami w celu ich nabycia, aż po obsługę posprzedażową.
Proces tak naprawdę kończy się z chwilą zaprzestania korzystania z dobra, które się wcześniej zakupiło. Idealnym przykładem jest salon samochodowy, który już z chwilą pojawienia
się potencjalnego klienta stara się wzbudzić potrzebę posiadania samochodu tej konkretnej marki, którą reprezentuje. Tym samym po dokonaniu zakupu auta salon oferuje do dyspozycji klienta swój serwis w razie zepsucia, bądź uszkodzenia pojazdu.

 • ŚWIADECTWO MATERIALNE ( ang. physical evidence)

To elementy, które z pewnością w dużym stopniu wpływają na nasz stosunek względem przedsiębiorstwa, to czynniki, które kształtują nasze wyobrażenie o firmie. Dowód materialny, to kształtowanie pozytywnego wizerunku w oczach potencjalnego klienta na tle materialnym oraz estetycznym. Siedziba firmy w prestiżowej lokalizacji, ochrona wokół posesji, gustownie urządzone wnętrze, zawsze schludnie i elegancko ubrani pracownicy firmy to czynniki, które bezapelacyjnie wpływają na naszą pozytywną ocenę przedsiębiorstwa.
Powyższe aspekty można zauważyć będąc osobiście w firmie, dlatego też należy pamiętać, żeby należycie zostało opracowane logo firmy, ponieważ właśnie znak towarowy jako pierwszy dochodzi do nowego odbiorcy. Prócz tego w dobie powszechnego internetu dowodem materialnym jest także witryna internetowa firmy, która powinna być wykonana
w sposób estetyczny oraz przejrzysty.

 

Źródło: F. Kotler:Markting. Rebis. Warszawa 2013r.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców