BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Macierz BCG

Macierz została pierwotnie opracowana dla General Electric przez Boston Consulting Group. Macierz BCG jest metodą klasyfikacji poszczególnych produktów firmy ze względu na 2 cechy: stopy ich wzrostu na rynku (wysokiej lub niskiej) oraz procentowego udziału w rynku (wysokiego lub niskiego).Macierz przedstawia rysunek poniżej:

Macierz została podzielona na 4 specyficzne grupy usług, którym zostały przypisane skojarzenia:

  • Gwiazda– to produkt o względnie dużym udziale w szybko rosnącym rynku. Szybki wzrost gwiazd wiąże się z bardzo dużym nakładem finansowym w tym czasie. W miarę dojrzewania wiele gwiazd zmienia się w dojne krowy.
  • Dojna Krowa-to produkt lub usługa o dużym udziale w rynku, wykazującym niską dynamikę wzrostu. Jej wzrost i ekspansja wymaga niewielkich środków, dzięki czemu zapewnia ona nadwyżki dochodu firmy, które mogą być wykorzystane w innych działaniach.
  • Znak Zapytania-to produkt o względnie niskim udziale w rynku i wysokim tempie wzrostu. Menedżerowie muszą zdecydować czy poświęcić dodatkowe zasoby finansowe jakich wymagałoby przekształcenie tego produktu w gwiazdę. Równie dobrze mogą podjąć decyzję o pozbyciu się produktu.
  • Chude Psy– to produkty lub usługi mające niewielki udział w rynku i wykazujące niską dynamikę wzrostu. Chude psy nie są w stanie często utrzymać się o własnych siłach
    i często są finansowane z dochodów, które zapewniają inne produkty przedsiębiorstwa.
    Przynoszą firmie straty i powinny być likwidowane z braku rentowności.Macierz BCG pomaga menedżerom w lepszym zrozumieniu wkładu różnych strategicznych produktów do wyniku całego przedsiębiorstwa. Oceniając każdą jednostkę można podjąć decyzję o tym czy nadal w nią inwestować czy może całkowicie
    ją zlikwidować.Źródło: RickyGiffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami” PWN.2013r.
Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców