BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Macierz Ansoffa

Model ten jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwo do wyboru najlepszego rynku
dla jego produktów. Autor zakłada cztery możliwe strategie rozwoju przedsiębiorstwa
ze względu na dwie zmienne decyzyjne – produkt i rynek. Zarówno dla produktu i rynku rozważa się dwie sytuacje: stan obecny i stan nowy. Rysunek poniżej przedstawia ten model w postaci macierzy:

Macierz Ansoffa jest narzędziem wykrywania możliwości intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności sprawdza się czy firma może bazując na aktualnie wytwarzanych produktach rozwijać się na rynkach dotychczas obsługiwanych.(czy nadal może penetrować rynek). Strategia ta polega na zwiększeniu intensywności działań
w dziedzinie sprzedaży np. poprzez zagęszczenie sieci dystrybucji, wzmocnienie promocji
i reklamy. Następnie bada się możliwość znalezienia czy rozwinięcia nowych rynków
dla obecnie sprzedawanych produktów (rozwój rynku). Stosowanie tej strategii oznacza zarówno ekspansję geograficzną jak również obsługiwanie klientów na nowych segmentach dla istniejącego produktu. W dalszej kolejności analizuje się możliwość przygotowania nowych produktów, które potencjalnie znalazłyby zainteresowanie na obecnych rynkach (rozwój produktu). Przedsiębiorstwo stosuje tę strategię poprzez np.:

  • Rozszerzenie cech produktu (np. dodanie nowych funkcji w telefonie komórkowym).
  • Programowanie nowych możliwościzastosowania produktu (np. nowe zastosowanie włókien węglowych).
  • Lepsze przystosowanieproduktu do różnych segmentów rynku (dzięki badaniom marketingowym).
  • Udoskonalenie funkcji produktu

W ostatniej kolejności przedsiębiorstwo rozważa możliwości rozwoju nowych produktów

i zaoferowania ich na nowych rynkach (dywersyfikacja). Może być dokonana własnymi nakładami firmy przez zakup nowych licencji czy przez wykupienie innych przedsiębiorstw.

Źródło: W. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami”PWN Warszawa 2013r.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców