BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu przedstawia przydatny schemat, który menedżerowie mogą wykorzystywać przy budowie strategii dla konkretnego produktu. Schemat ukazuje całkowitą ilość sprzedanego produktu w miarę upływu czasu od wprowadzenia go na rynek.
Po wprowadzeniu nowego produktu zazwyczaj musi upłynąć jakiś czas, zanim ten produkt przyjmie się na rynku i zacznie przynosić zadowalający zysk ze sprzedaży. Zanim osiągnie ten poziom musi on przejść od fazy wprowadzenia produktu przez okres szybkiego wzrostu. W końcu rynek osiąga nasycenie produktem i wzrost popytu zdecydowanie słabnie i produkt osiąga fazę dojrzałości. Na koniec produkt może wejść w fazę spadku, inaczej określaną starzeniem się  produktu lub nawet jego wymieraniem. W takim przypadku zadaniem menedżerów jest odmłodzenie produktu i przedłużenie jego cyklu życia. Dla różnych produktów taki cykl ma swoją charakterystyczną długość i dynamikę. Kolejne etapy życia produktu to:

  1. Wprowadzenie produktu – faza ta wymaga dużych nakładów finansowych na promocję
    i dystrybucję. Produkt przynosi stratę lub niewielki zysk.
  2. Wzrost sprzedaży– gdy konsumenci zaakceptują nowy produkt następuje nagły wzrost sprzedaży i zysku dla firmy. Reklama odgrywa mniejszą rolę lub już w ogóle
    nie występuje. Wzrost popytu trwa aż do momentu nasycenia się rynku. Firma musi
    się uporać ze wzrostem produkcji.
  3. Dojrzałość –Występuje wyraźnie zahamowanie wzrostu a wielkość podaży i wielkość przychodu utrzymują się na stałym poziomie. Kampania promująca produkt może pomóc zahamować negatywną tendencję do spadku poziomu sprzedaży lub przedłużyć czas zanim do niego dojdzie.
  4. Spadek sprzedaży (starzenie się produktu) następuje spadek zainteresowania produktem i coraz mniejsze ilości są sprzedawane. Zarządzający danym produktem mogą postanowić o wycofaniu go z rynku lub mogą próbować ratować sprzedaż agresywnymi kampaniami reklamowymi oraz promocjami sprzedaży (rabaty, upusty).

Menedżerowie mogą wykorzystać schemat cyklu życia produktu – wprowadzania, wzrostu, dojrzałości i schyłku w procesie układania odpowiedniej strategii dla produktu (cenowej, wizerunkowej, promocyjnej). Na przykład kierownictwo może odmładzać produkt już w fazie dojrzałości przedłużając cały cykl i prowadząc do dalszego wzrostu sprzedaży. Czasami może to być nie wykonalne i jedyne co można osiągnąć to przedłużenie fazy dojrzałości gdzie zysk i sprzedaż utrzymują się na stałym poziomie. Wiele urządzeń elektronicznych charakteryzuje się odpowiednio krótszym cyklem życia ze względu na często wprowadzane innowacje. Natomiast kolejne generacje samochodów (np. Toyota Corolla) są ciągle odmładzane
w kolejnych edycjach modelu.

Źródło: Ricky Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, 2013r.

 

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców