BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Cross marketing

Cross marketing (marketing krzyżowy, cross- promocja) to strategia promocyjna polegająca na realizowaniu wspólnych kampanii promocyjnych przynajmniej dwóch podmiotów, wzajemnym promowaniu marek jak i wspólnej sprzedaży produktów. Produkty te nie są dla siebie bezpośrednimi konkurentami, gdyż stanowią zwykle produkty komplementarne bądź zupełnie niepowiązane. Crossowa promocja łączy wartości obu firm, dzięki czemu obie stają się silniejsze.

Najważniejszy jest dobór odpowiedniego partnera, aby każda z marek mogła korzystać na wizerunku drugiej. Marketing krzyżowy pozwala na znaczne obniżenie kosztów reklamowych poprzez tworzenie wspólnych materiałów promocyjnych. Promowane wspólnymi siłami produkty lub usługi muszą mieć ze sobą coś wspólnego, żeby całość była wiarygodna. Może to być wspólna grupa docelowa marek lub połączenie branży czy sposobu użycia np.: pralki i proszek do prania.

Takie działania są przede wszystkim szansą na dotarcie do nowych klientów i użytkowników.

 

 

Źródło: “Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego” G.Rosa, J. Perenc, I. Ostrowska Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców