BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Burza Mózgów

Metoda ta pozwala zwiększyć efektywność grupowego rozwiązywania problemów i dojścia do właściwego rozwiązania. Zdolności twórcze grupy mogą być stymulowane za pomocą techniki burzy mózgów, rozwiniętej przez AlexaOsborna. Problem powinien zostać ściśle określony, żeby grupa składająca się z zazwyczaj około sześciu osób dobrze go zrozumiała.
Grupa powinna wyznaczyć jedną osobę, która będzie prowadzić burzę mózgów i zapisywać podawane pomysły na tablicy, tak żeby wszyscy je widzieli. Właściwą część może rozpocząć

stwierdzeniem:
Pamiętajcie, potrzebujemy tak wiele pomysłów jak tylko jest to możliwe-im będą bardziej śmiałe, tym lepiej i pamiętajcie- nie dokonujemy żadnej oceny.

 

Napływające pomysły powodują że jeden pomysł powoduje powstanie następnego i w ciągu trwania burzy mózgów może pojawić się to, nadające się na rozwiązanie problemu. Osborn sformułował cztery zasady które warunkują maksymalnie efektywne przeprowadzenie takiego spotkania. Są to:

 

  1. Wykluczenie krytyki–negatywne uwagi dotyczące pomysłów muszą
    być pozostawione na okres późniejszy

 

  1. Popieranie pomysłowości– im bardziej śmiałe są pomysły, tym lepiej. Łatwiej
    jest coś złagodzić, niż później rozwinąć.

 

  1. Zachęcanie do tworzenia wielu pomysłów– im większa jest ich liczba, tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania przydatnych pomysłów.

 

  1. Zachęcanie do łączenia i ulepszanie pomysłów– uczestnicy powinni zaproponować
    w jaki sposób pomysły innych osób mogą zostać połączone w celu stworzenia dalszych nowych pomysłów.

 

Krytyczne spojrzenie na pomysły powstaje dopiero po zakończeniu burzy mózgów.
Spośród zebranych rozwiązań należy wybrać te pasujące do określonego na początku problemu. Często jest tak, że wybrane pomysły trzeba przedyskutować, żeby zostały właściwie rozwinięte. Taka metoda w większości przypadków prowadzi do rozwiązania problemu.

 

Za twórcę burzy mózgów uznawany jest Alex Osborn, który bardzo wcześnie rozpoczął karierę menedżera i już w wieku 19 lat objął stanowisko wicedyrektora jednej z największych na świecie agencji reklamowych. Życzymy Wam podobnych sukcesów również dzięki burzy mózgów.

 

 

Źródło: Philip Kotler”MarketingManagement”PWN. Warszawa 2013r.

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców