BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa
i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego. Przedmiotem analizy może być zarówno organizacja, projekt czy inwestycja, jak i dowolne zdarzenie z zakresu działalności firmy. Głównym celem analizy jest określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu i jej perspektyw, a wraz z tym najlepszej strategii postępowania. Sama nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter słów czynników klasyfikujących możliwości firmy:

 1. Strengths (mocne strony organizacji, które należycie wykorzystane będą sprzyjać
  jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające organizację w otoczeniu;
  są przewagą w stosunku do konkurencji)
 2. Weaknesses(słabe strony organizacji, których nie wyeliminowanie
  bądź nie zniwelowanie siły ich oddziaływania będzie hamować rozwój organizacji; mogą nimi być: być brak wystarczających kwalifikacji, podziału zadań,
  złej organizacji pracy lub brak innych zasobów)
 3. Opportunities(szanse–uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój firmy)
 4. Threats (zagrożenia–czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości dla sprawności firmy)

 

Bardzo istotny elementem analizy jest fakt, że pierwsze dwie ćwiartki analizy dotyczą czynników wewnętrznych organizacji natomiast pozostałe dwie dotyczą jej otoczenia.

Źródło: www.iso.org.pl/analiza-swot

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców