Akademia Przedsiębiorczości

 – Program dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych integrujący edukację z biznesem.

Realizacja programu w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych będzie umożliwiała uczniom spotkanie z wybitnym osobistościami świata biznesu, nauki życia publicznego i przedstawicielami wybranych zawodów.

Podczas spotkania uczniowie maja możliwość bezpośredniego kontakt  z zaproszonymi gośćmi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i przekazują praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania kariery.

Celem programu jest zaszczepienie licealistom postaw przedsiębiorczych
i uświadomienie, że już w młodym wieku mogą świadomie decydować o swojej przyszłości. Program obejmuje 20 spotkań podczas których zostaną przeprowadzane badania postaw przedsiębiorczych, planów zawodowych wśród licealistów oraz potrzeb szkół. Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu / publikacji nt. Nowych rozwiązań w procesie kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kontynuacją programu będzie zaproszenie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
w 19 miastach Polski konkursu Najlepsze Zajęciaz Przedsiębiorczości, który pokazuje jak cenna może okazać się wiedza zdobywana na Podstawach Przedsiębiorczości
w szkołach, a także kładzie nacisk na praktyczne rozwiązania problemów gospodarczych. Każda szkoła może aplikować do programu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rada programowa po zapoznaniu  się z aplikacjami wybiera szkoły które będą uczestnikami programu.

 

Korzyści dla licealistów z przystąpienia do programu:

  1. Praktyki w wybranych firmach
  2. Spotkanie z prezesem zarządu
  3. Udział w bezpłatnych szkoleniach
  4. Możliwość zostania Ambasadorem konkursu NZP
  5. pomoc w realizacji biznesu planu

 

Korzyści dla szkół ponadgimnazjalnych z przystąpienia do programu:

  1. Bezpośredni kontakt z wybitnym osobistościami świata biznesu, nauki i życia publicznego
  2. Możliwość korzystania z opracowanego raportu / publikacji
  3. Wpływ na przyszłość zajęć z Podstaw z Przedsiębiorczości
  4. Umocnienie prestiżu szkoły

 

Zgłoś się i wygraj NAJLEPSZE nagrody!

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców