Harmonogram

1 stycznia – 22 kwietnia : Promocja konkursu

13 marca – 2 kwietnia Etap I : Rejestracja zespołów. Nadsyłanie rozwiązanych case studies.

21 kwietnia Etap II : Finały Wojewódzkie

29 kwietnia Etap III: Finał Ogólnopolski we Wrocławiu

 

Rejestracja zespołów startuje 13 marca

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców