BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Teoria X i Y McGregora

Douglas McGregor w swoim modelu teorii X i Y przedstawił dwa odmienne poglądy na temat ludzkiej natury w podejściu do pracy, obowiązków i podejmowania nowych wyzwań przez pracowników. McGregor obserwując współpracujących kierowników z grupami pracowników zauważył, dwa odmienne podejścia do pracy. Pracownicy niechętnie odnoszący się do swoich obowiązków w pracy są określani teorią X którą charakteryzuje negatywne i niechętne podejście do swoich obowiązków, unikanie pracy w każdy możliwy sposób oraz postrzeganie jej jako zło konieczne. Teoria Y opisuje pracowników mających pozytywne nastawienie do swojej pracy i zadań, którzy są skłonni do samodzielnego podejmowania nowych wyzwań i nie wymagają rygorystycznej kontroli ze strony swojego szefa.
Oto założenia obydwu teorii:

Teoria X Teoria Y
 • Człowiek nie lubi pracy i w miarę możliwości będzie jej unikał

 

 • Człowieka trzeba zmuszać
  lub przekupywać by podjął
  należyte wysiłki.

 

 • Człowiekiem trzeba kierować,
  gdyż nie chce on brać na siebie
  odpowiedzialności. Wręcz jej unika.

 

 • Pracowników trzeba kontrolować
  oraz stosować system kar.

 

 • Najlepszą metodą zarządzania zespołem
  jest metoda kija i marchewki.

 

 

 

 

 

 • Praca jest niezbędna do rozwoju psychologicznego człowieka.
  Jest naturalną częścią jego życia.

 

 • Człowiek interesuje się pracą
  i w odpowiednich warunkach
  może się nią cieszyć.

 

 • Samodyscyplina wewnętrzna pracownika jest bardziej skuteczna niż dyscyplina zewnętrzna.

 

 • Człowiek sam się kieruje w stronę akceptowalnych celów.

 

 • Dla pracownika największym motywatorem jest możliwość samorealizacji i rozwoju swojej osobowości.

Założenia te są ważne kiedy menedżer grupy po obserwacji swoich pracowników przyjmie założenia jednej z teorii. Kiedy kierownik zacznie wyznawać teorię X rygorystycznie zmuszając pracowników do pracy to rzeczywiście oni przyjmą taką samą postawę w stosunku do swoich obowiązków i będą robić tylko tyle ile muszą żeby dostać swoje wynagrodzenie. Analogicznie, kiedy menedżer grupy wyznaje teorię Y pracownicy angażują
się w wykonywane zadania a współpraca jest pozytywnie odbierana przez obydwie strony.

 

Źródło: W. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami”PWN Warszawa 2013r.

Rejestracja zespołów startuje 13 marca

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców