BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Model sita i kapitału ludzkiego

Podczas przyjmowania nowych pracowników do firmy można stosować jedno z dwóch odmiennych podejść przy zatrudnianiu nowych pracowników. Model sita i model kapitału ludzkiego są przeciwnymi sposobami selekcji zatrudnianych ludzi. Na oba modele składa się seria realizowanych zadań: rekrutacja, selekcja członków organizacji, nagradzania, karanie i rozwój.

Model sita – podejście, zgodnie z którym organizacja jest przede wszystkim selekcjonerem zasobów ludzkich: dobiera najlepszych spośród możliwych kandydatów na pracowników i stopniowo „odsiewa” gorszych. Cały proces zaczyna się od ustalenia wymaganych kwalifikacji u poszukiwanych kandydatów do pracy, następnie po zebraniu zgłoszeń przeprowadza się kolejne selekcje odrzucając osoby niespełniające tych wymogów. Dzieje się to tak długo aż zostaną znalezione osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które zostają zatrudnione.

Model kapitału ludzkiego– podejście do zarządzania potencjałem społecznym opierającym się na założeniu że człowiek uczy się i zmienia przez całe życie. Organizacja stawia na zatrudnienie długookresowe i traktuje personel jako zasób w który można i należy inwestować. Do pracy przyjmowani są ludzie z odpowiednim nastawieniem, nawet jeśli brakuje im kwalifikacji. Braki te pracownik nadrabia podczas szkoleń i praktykę.

Nie ma jasnej odpowiedzi który model jest lepszy. Zależy to od specyficznych warunków panujących w firmie oraz w jej otoczeniu, np. od sytuacji na rynku pracy. Często stosuje się pomieszanie obu metod, gdzie zaczyna się od ostrej selekcji a następnie przeszkala się wybranych pracowników oraz rozwija ich kompetencje i umiejętności.

Źródło: W. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami”PWN Warszawa 2013r.

Rejestracja zespołów startuje 13 marca

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców