BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Model Simona – Podejmowanie decyzji

Proces podejmowania decyzji nierozerwalnie łączy się z planowaniem. W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określania sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji, część procesu planowania obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek i zamierzeń do przyszłych działań.

  • PLANOWANIE to wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji.
  • PODEJMOWANIE DECYZJI to część procesu planowania obejmująca wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości.
  • PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI to rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór najlepszej
    z nich i wprowadzenie jej w życie.

 

Źródło: W. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami”PWN Warszawa 2013r.

Rejestracja zespołów startuje 13 marca

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców