BAZA WIEDZY

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

Efekt synergii

Efekt synergii oznacza że z połączenia i odpowiedniego części składowych z których składa się przedsiębiorstwo uzyskuje się większe efekty niż sumując oddzielnie ich wydajności. Efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych. W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.
Na przykład: Dwie osoby działając razem, są w stanie przesunąć ciężką szafę o 10 metrów. Każda z nich osobno mogłaby przesunąć ją nie więcej niż np. 3 metry. Zatem maksymalna suma działań indywidualnych jest równa 2 x 3 m = 6 m, natomiast efekt działań wspólnych wynosi 10 m i jest większy niż suma działań indywidualnych.

Efekt synergii może zostać przedstawiany wedle równania:

2+2=5

Efekt pracy zespołowej który jest wyższy niż łączony efekt pracy indywidualnej. Nie pojawia się samoistnie i wymaga różnych działań menedżerskich: uzupełniające się wiedza i umiejętności, odpowiednie zarządzanie czasem, użytkowanie tych samych maszyn oraz pomieszczeń, korzystanie ze wspólnej silnej marki. Efekt przenoszenia uznanej marki pojawił się min. W Skodzie, którą wykupił Volkswagen. Są to działania które uzupełniają się poprzez kooperację (współpracę) i synchronizację (uzgodnienie w czasie m.in. dwóch zjawisk, procesów mających na celu ich skoordynowanie lub osiągnięcie jednoczesności. Występuje wówczas gdy wynik współdziałania, wzajemnego przenikania się kompetencji, zachowań i działań pracowników prowadzi do osiągnięcia większych efektów pod względem ilościowym, jakościowym, aniżeli prosta suma skutków wywołanych przez dane elementy które funkcjonowałyby oddzielnie.

Źródło: W. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami”PWN Warszawa 2013r.

Rejestracja zespołów startuje 13 marca

Dołącz do najlepszej w Polsce
organizacji młodych przedsiębiorców